0948 799 399

Realizácie

Realizácie

Dodávka a montáž hliníkovej fasády na budove VŠZP

Od 13.04.2016 naša materská spoločnosť úspešne financovala dodanie deliacich sanitárnych stien pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu

Komplexná rekonštrukcia futbalového štadióna

Dňa 02.01.2017 naša spoločnosť realizovala kompletnú rekonštrukciu futbalového štadióna v Žiari nad Hronom.

Bytový dom Piešťany

Naša spoločnosť má za sebou ďalší úspešný projekt. Realizácia projektu Bytový dom Piešťany bola rozdelená na tri etapy. Súbor vykonaných stavebných prác pozostával z dodania a výmeny plastových okien a dverí. Súčasťou dodávky výrobkov bola aj ekologická likvidácia odpadu.

Bytový dom Strážske

V dňoch od 29.04.2020 do 02.06.2020 naša spoločnosť úspešne dodala a namontovala plastové okná, balkónové zostavy a vchodové plastové dvere.

Výmena okien na administratívnej budove polície v Žiline

Od 26.10.2019 do 21.01.2020 naša spoločnosť zabezpečila výmenu pôvodných okien pre mesto Žilina.

Výmena okien na priestoroch internátu AOS SR

Po úspešne zrealizovanej výmene okien na stravovacom zariadení a internátoch B4 a B5 Akadémie ozbrojených síl M.R.

Výmena okien a balkónových dverí MÚ Vrakuňa

Od 02.05.2019 do 31.05.2019 naša spoločnosť realizovala výmenu okien a balkónových dverí pre Mestskú časť Bratislavy – Vrakuňa.

Dodávka a montáž horizontálnych hliníkových žalúzií

V dňoch od 01.04.2019 do 03.04.2019 naša spoločnosť zabezpečila dodanie a montáž hliníkových a vertikálnych žalúzií.

Vybavenie interiéru žalúziami, fóliami a roletami

Od 21.12.2015 do 29.01.2016 naša spoločnosť realizovala dodanie a montáž žalúzii, fólii a roliet pre Prešovskú univerzitu.

Výmena okien na bývalej ZŠ v Trnave

Od 05.04.2019 do 05.06.2019 sa naša spoločnosť podieľala na stavebnej úprave bývalej ZŠ, kde objednávateľom diela bolo mesto Trnava.

Výmena okien na vzdelávacom zariadení vo Virte

Od 24.05.2019 do 30.05.2019 naša spoločnosť uskutočnila výmenu okien vo vzdelávacom zariadení Virt.

Výmena okien na Materskej škole Kukučínova

V dňoch od 21.10.2019 do 20.12.2019 sme zrealizovali výmenu pôvodných okien a dverí pre mesto Vranov nad Topľou.

Dodávka a montáž plastových okien a dverí s montážou parapetov

Od 25.11.2016 do 21.12.2016 naša spoločnosť realizovala dodanie a montáž okien, dverí na budove Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

Dodávka plastových okien, zasklených stien a dverí

Od 11.07.2016 do 01.09.2016 naša spoločnosť realizovala dodanie a montáž plastových okien, dverí a zasklených stien pre mesto Púchov.

Výmena okien a dverí na budove telocvične

Od 12.02.2019 do 15.03.2019 naša spoločnosť zrealizovala pre Centrum sociálnych služieb EDEN výmenu okien a dverí na budove telocvične.

Výmena okien a dverí na internáte B4 a B5

Od 24.01.2019 do 11.02.2019 sa naša spoločnosť podieľala na zabezpečení výmeny okien a dverí na internátoch Akadémie ozbrojených síl SR.

Výmena okien a dverí na telocvični v Komárne

V dňoch od 17.07.2019 do 14.10.2019 naša spoločnosť zrealizovala komplexnú výmenu okien a dverí na budove veľkej a malej telocvične Základnej školy Požiarnická Košice.

Výmena okien a príslušenstva v KJB

Od 15.10.2018 do 09.11.2018 naša spoločnosť úspešne zrealizovala komplexnú výmenu okien pre Akadémiu ozbrojených síl M.R. Štefánika.

Výmena okien na veľkej telocvični ZŠ Komenského

Od 12.08.2019 do 24.09.2019 sme úspešne zabezpečili výmenu pôvodných okien na budove veľkej telocvične Základnej školy v Komárne.

Výmena okien-Rimavská Sobota

Od 28.09.2015 do 28.10.2015 naša spoločnosť zrealizovala výmenu okien pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu v Rimavskej Sobote

Výmena okien v jedálni a kuchyni v DSS Senica

Od 26.09.2019 do 17.10.2019 naša spoločnosť realizovala výmene okien pre mesto Senica.

Dodanie a montáž schodiskovej plošiny

Od 01.06.2016 do 15.07.2016 sme úspešne zrealizovali montáž schodiskovú plošinu do priestorov vstupného schodiska.

Výmena okien a dverí Klenovec

V dňoch 10.10.2016 až 02.12.2016 zrealizovala výmenu okien a dverí vrátane parapetov pre Obec Klenovec.

Výmena okien a dverí v Hronovciach

Od 22.10.2015 do 18.01.2016 sme zabezpečili kompletnú výmenu okien a dverí na budove Psychiatrickej nemocnice.

Výstavba Píniová alej Malacky

Začiatkom roka 2017 sme sa úspešne zapojili do výstavby projektu s názvom "Píniová alej" - v dotyku s prírodou.

   

Product

Kontaktujte nás

Meno: *

Email: *

Vaša správa: *

Polia označené * sú povinné