Dodanie a montáž schodiskovej plošiny

Od 01.06.2016 do 15.07.2016 naša materská spoločnosť úspešne financovala schodiskovú plošinu do priestorov vstupného schodiska pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu v Bratislave. O samotnú realizáciu zákazky sa postarala naša dcérska spoločnosť PRESS & BURG s.r.o.