Dodávka a montáž horizontálnych hliníkových žalúzií

V dňoch od 01.04.2019 do 03.04.2019 naša spoločnosť zabezpečila dodanie a montáž hliníkových a vertikálnych žalúzií. Zákazku sme zrealizovali pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Spolu bolo nainštalovaných 364 ks žalúzií.

Dodávka a montáž horizontálnych hliníkových žalúzií
Dodávka a montáž horizontálnych hliníkových žalúzií