Dodávka a montáž plastových okien a dverí s montážou parapetov

Počas necelého mesiaca, od 25.11.2016 do 21.12.2016 naša materská spoločnosť financovala dodanie a montáž okien, dverí a plastových balkónových zostáv na budove Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Dodanie a realizáciu zabezpečila naša dcérska spoločnosť PRESS & BURG Business s.r.o. Celkovo sa na budove vymenilo 108 ks okien, 11 ks dverí a 18 ks balkónových zostáv. Súčasťou dodávky okien bola aj demontáž starých okien, dverí, likvidácia vzniknutého odpadu. Každé okno, ktoré bolo namontované na budove malo protislnečné fólie.
Dodávka a montáž plastových okien a dverí s montážou parapetov
Dodávka a montáž plastových okien a dverí s montážou parapetov