Facelift KOC pre Nemocnicu AGEL Komárno s.r.o.

Ďalší projekt úspešne odovzdaný – rekonštrukcia Oddelenia klinickej a radiačnej onkológie v nemocnici AGEL Komárno. V rámci tejto rekonštrukcie boli vymenené a dodané nové plastové okná vrátane parapetov a sieťok. Dodané boli aj moderné hliníkové dvere otvárajúce sa na základe senzoru pohybu. Súčasťou prác bola aj výmena podlahovej krytiny.

Facelift KOC pre Nemocnicu AGEL Komárno s.r.o.
Facelift KOC pre Nemocnicu AGEL Komárno s.r.o.
Facelift KOC pre Nemocnicu AGEL Komárno s.r.o.
Facelift KOC pre Nemocnicu AGEL Komárno s.r.o.