Komplexná rekonštrukcia futbalového štadióna

Dňa 02.01.2017 naša spoločnosť realizovala kompletnú rekonštrukciu futbalového štadióna v Žiari nad Hronom.Prispeli sme kompletnou výmenou starých okien a dverí na už existujúcej a prerobenej budove a taktiež na novovybudovanej budove. Na budove, ktorá sa zrekonštruovala sa menili pôvodné staré okná za hliníkové. Na novovystavenej budove sa montovali plastové okná a dvere. Súčasťou dodávky boli aj špeciálne protipožiarne sklá. Súčasťou kompletnej realizácie bola demontáž starých prvkov a montáž nových, parapiet, žalúzií, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu a taktiež murárske a maliarske práce. Počas 5 mesačnej spolupráce sa na futbalovom štadióne vymenilo 100 okien a 22 dverí. Kompletná výmena všetkých okien a dverí bola ukončená 02.06.2017.

Komplexná rekonštrukcia futbalového štadióna
Komplexná rekonštrukcia futbalového štadióna
Komplexná rekonštrukcia futbalového štadióna
Komplexná rekonštrukcia futbalového štadióna
Komplexná rekonštrukcia futbalového štadióna
Komplexná rekonštrukcia futbalového štadióna
Komplexná rekonštrukcia futbalového štadióna
Komplexná rekonštrukcia futbalového štadióna