Nadstavba ZŠ a MŠ v Hurbanove

Na budove základnej školy s materskou školou Arpáda Fesztyho v Hurbanove sme zrealizovali búracie práce, dodali a nainštalovali novú elektroinštaláciu, vykurovanie, dodávku a montáž zdravotechniky, výmenu strešných okien, dodávku a montáž hlasovej signalizácie požiaru, zateplenie strešnej krytiny a prístavbu oceľového požiarneho schodiska. V rámci týchto prác sme zabezpečili aj ekologickú likvidáciu vzniknutého stavebného odpadu.

 Nadstavba ZŠ a MŠ v Hurbanove
 Nadstavba ZŠ a MŠ v Hurbanove
 Nadstavba ZŠ a MŠ v Hurbanove
 Nadstavba ZŠ a MŠ v Hurbanove