Rekonštrukcia centrálnej zóny – Malokarpatské námestie, 2. etapa, výmena a oprava fasádnych prvkov priestoru kina

Ďalším naším úspešne odovzdaným projektom bola rekonštrukcia priestorov kina pre mestskú časť Bratislavy – Lamač. Rekonštrukcia bola zameraná na výmenu a opravu fasádnych prvkov priestoru kina. Objem prác pozostával z výmeny vstupných dverí a výmeny okien v služobných priestoroch, výmeny jestvujúcej zasklenej steny a vstupného zádveria vestibulu kina, výmeny dlažby a podhľadu v zádverí a rekonštrukcie vnútorných priestorov.

Rekonštrukcia centrálnej zóny – Malokarpatské námestie, 2. etapa, výmena a oprava fasádnych prvkov priestoru kina
Rekonštrukcia centrálnej zóny – Malokarpatské námestie, 2. etapa, výmena a oprava fasádnych prvkov priestoru kina