Rekonštrukcia dusíkového hospodárstva v UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Po úspešne zrealizovanom projekte týkajúceho sa komplexnej dodávky a výmeny plastových výplní pre Univerzitnú nemocnicu v Bratislave – Geriatrické oddelenie sme zabezpečili stavebnú rekonštrukciu skladu horľavín a plynov. Rekonštrukčné práce zahŕňali búranie a realizáciu nových vnútorných priečok, realizáciu elektroinštalačných rozvodov,  zateplenie vnútorných zvislých konštrukcií, nové dverné otvory,  nové nátery kovových konštrukcií, nové omietky, osadenie vnútorných nových kazetových podhľadov, montáž nových vzduchotechnických rozvodov a monitoring dusíku.

Rekonštrukcia dusíkového hospodárstva v UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Rekonštrukcia dusíkového hospodárstva v UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Rekonštrukcia dusíkového hospodárstva v UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Rekonštrukcia dusíkového hospodárstva v UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Rekonštrukcia dusíkového hospodárstva v UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda