Rekonštrukcia Malokarpatského námestia 2.etapa a 3. etapa – zateplenie, úprava fasády, únikový východ z kinosály a rekonštrukcia námestia

Po výmene a oprave fasádnych prvkov priestoru kina pre Mestskú časť Bratislava-Lamač sme pokračovali v stavebných prácach 2. etapy na budove kina pozostávajúcich z nasledovných troch častí – 1. časť: zateplenie čelnej a bočnej strany fasády minerálnou vlnou a soklovej časti extrudovaným polystyrénom, 2. časť:  zateplenie zadnej fasády minerálnou vlnou, 3. časť: osadenie únikových dverí z priestoru kinosály. Súčasťou prác bolo aj vytvorenie nového štrkového odkvapového chodníka. V 3. etape rekonštrukcie centrálnej zóny Malokarpatského námestia boli uskutočnené nasledovné stavebné práce: vybúranie súčasnej pochôdznej a podkladovej vrstvy námestia, časti oporných múrov, schodiska a rampy, rekonštrukcia a doplnenie inžinierskych sietí, príprava podkladových vrstiev novej dlažby, vybudovanie nových častí oporných múrov, rampy a schodiska, pokládka novej dlažby a osadenie prvkov mestského mobiliáru.

Rekonštrukcia Malokarpatského námestia 2.etapa a 3. etapa – zateplenie, úprava fasády, únikový východ z kinosály a rekonštrukcia námestia
Rekonštrukcia Malokarpatského námestia 2.etapa a 3. etapa – zateplenie, úprava fasády, únikový východ z kinosály a rekonštrukcia námestia
Rekonštrukcia Malokarpatského námestia 2.etapa a 3. etapa – zateplenie, úprava fasády, únikový východ z kinosály a rekonštrukcia námestia