Udržiavanie plastových okien

V súčasnosti sú na okná najmä z bezpečnostných, termoizolačných a hygienických vlastností kladené vysoké technické požiadavky. Je preto potrebné zabezpečiť pravidelnú údržbu okien, ktorá zabezpečí ich dlhú životnosť a bezproblémové fungovanie. 

Údržba minimálne 1x ročne by mala zahŕňať:

  • kontrolu opotrebenia na dieloch kovania s bezpečnostným charakterom
  • premazanie všetkých pohyblivých a uzatváracích častí kovania (napr. technickou vazelínou)
  • používanie špeciálnych čistiacich prostriedkov, ktoré nenarušia ochranu proti korózii

Okrem nevyhnutného čistenia skiel a rámov je potrebné priebežne kontrolovať povrch rámov a krídel a taktiež skontrolovať tesnenie. V prípade zistenia akéhokoľvek poškodenia je vhodné dať dané miesta opraviť. Na čistenie okien je potrebné používať len bežné čistiace prostriedky s nízkou agresivitou. 

V našich predajniach je možné zakúpiť špeciálny čistiť okenných rámov Gealan, ktorý ponúkame v dvoch verziách - čistiace mlieko alebo čistiaca pena. Pomocou týchto čistiacich prostriedkov sa z okien odstráni aj staršia, stvrdnutá nečistota a to bez toho, aby sa poškodil povrch profilu. Vhodné je zaobstarať si aj udržiavaciu sadu mini výrobkov FENOSOL a FENOFLEX. Táto sada obsahuje intenzívny čistiť na rámy, prostriedok na ošetrenie tesnenia a olej na údržbu kovania spolu s návodom na ošetrovanie a čistiacu textíliu. Táto mini sada je ponúkaná vo variante pre biele okná a pre okná s povrchom imitácie dreva