Vybavenie interiéru žalúziami, fóliami a roletami

Od 21.12.2015 do 29.01.2016 naša materská spoločnosť financovala dodanie a montáž žalúzii, fólii a roliet pre Prešovskú univerzitu. Samotnú realizáciu zákázky zabezpečila naša dcérska spoločnosť PRESS & BURG Development s.r.o. Montovali sa horizontálne aj vertikálne žalúizie a látkové rolety. Na okná sa dávali bezpečnostné a solárne fólie. Spolu bolo nainštalovaných 89 ks roliet a žalúzií, bezpečnostné a solárne fólie zabrali takmer 207 m2.