Výmena hliníkovej a vápencovej fasády a výmena okien na budove Jókaiho divadla v Komárne

Na budove Jókaiho divadla v Komárne sme zabezpečili komplexnú výmenu pôvodných kovovo - hliníkových zdvojených okien za nové hliníkové okná a zasklené plochy s izolačným dvojsklom. Na objekte bol dodaný a namontovaný aj nový fasádny systém. Súčasťou stavby bolo aj dodanie vonkajších hliníkových parapetných plechov a vnútorných parapetných dosiek, zateplenie EPS doskami, demontáž jestvujúcich podhľadov a montáž podhľadov s OSB doskami a čistenie fasády. Na budove divadla sa realizovali aj kamenárske úpravy povrchu ktorého súčasťou bola realizácia obkladu fasády a realizácia oblúkových parapetov z materiálu vápenec Plano.

Výmena hliníkovej a vápencovej fasády a výmena okien na budove Jókaiho divadla v Komárne
Výmena hliníkovej a vápencovej fasády a výmena okien na budove Jókaiho divadla v Komárne