Výmena okenných konštrukcií telocvične v základnej škole s materskou školou Bzovík

Pre obec Bzovík sme v objekte telocvične základnej a materskej školy zabezpečili výmenu pôvodných okenných konštrukcií, ktoré už boli v havarijnom stave. Súčasťou diela bolo aj dodanie a montáž interiérových a exteriérových parapetov, obloženie stien dreveným tatranským profilom a ekologická likvidácia vzniknutého odpadu.

Výmena okenných konštrukcií telocvične v základnej škole s materskou školou Bzovík