Výmena okien a balkónových dverí MÚ Vrakuňa

Od 02.05.2019 do 31.05.2019 sa naša spoločnosť podieľala na výmene okien a balkónových dverí pre Mestskú časť Bratislavy – Vrakuňa. Realizácia diela prebehla na budove miestneho úradu. Predmet zákazky zahŕňal výmenu pôvodných okien a balkónových dverí za nové plastové okná a balkónové dvere, búracie práce vrátane odvozu a likvidácie odpadu, vyspravenie omietok po osadení okien a balkónových dverí. Práce a dodávky zahŕňali tieniace horizontálne žalúzie, vnútorné parapety, spojovacie a rozširovacie profily a okenné fólie.

Výmena okien a balkónových dverí MÚ Vrakuňa
Výmena okien a balkónových dverí MÚ Vrakuňa
Výmena okien a balkónových dverí MÚ Vrakuňa
Výmena okien a balkónových dverí MÚ Vrakuňa