Výmena okien a dverí na administratívnej budove Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo Zvolene

Na tejto administratívnej budove patriacej Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  SR vo Zvolene boli vymenené okenné výplne na všetkých 5tich podlažiach. Stavebné práce zahŕňali - demontáž pôvodných okien a dverí, výmena za nové plastové okná a dvere, výmena vnútorných a vonkajších parapetných dosiek, všetky ostatné stavebné práce a dodávky súvisiace s výmennou okien a dverí, murárske práce a maliarske práce.

Výmena okien a dverí na administratívnej budove Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  SR vo Zvolene
Výmena okien a dverí na administratívnej budove Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  SR vo Zvolene