Výmena okien a dverí na internáte B4 a B5

Od 24.01.2019 do 11.02.2019 po úspešne zrealizovanej výmene okien na stravovacom zariadení, sa naša spoločnosť podieľala aj na komplexnom zabezpečení výmeny okien a dverí na internátoch Akadémie ozbrojených síl M.R. Štefánika. Dodávku prác zahŕňalo dodanie doplnkov, murárske a dokončovacie práce.

Výmena okien a dverí na internáte B4 a B5
Výmena okien a dverí na internáte B4 a B5
Výmena okien a dverí na internáte B4 a B5
Výmena okien a dverí na internáte B4 a B5