Výmena okien na budove Štátneho komorného orchestra v Žiline

Postup stavebných prác na tejto historickej budove bol rozdelený na 3. etapy. Repasovanie pôvodných okien zo strany interiéru „kastlové okná“, dodanie a montáž eurookien a dodanie a montáž hliníkových okien. Všetky navrhované technológie a postupy boli konzultované a schválené Krajským pamiatkovým úradom v Žiline.

Výmena okien na budove Štátneho komorného orchestra v Žiline
Výmena okien na budove Štátneho komorného orchestra v Žiline