Výmena okien na bývalej ZŠ v Trnave

Od 05.04.2019 do 05.06.2019 sa naša spoločnosť podieľala na stavebnej úprave bývalej ZŠ v Jame 3, kde objednávateľom diela bolo mesto Trnava. Dodávka stavebných prác zahŕňala nielen komplexnú výmenu drevených okien za plastové okná, ale aj domurovanie medziokenných pilierov na 2 NP. a 3. NP na pavilóne A bývalej ZŠ v Jame 3. Celkovo sa dodalo a vymenilo 82 ks okien.

Výmena okien na bývalej ZŠ v Trnave
Výmena okien na bývalej ZŠ v Trnave
Výmena okien na bývalej ZŠ v Trnave
Výmena okien na bývalej ZŠ v Trnave