Výmena okien na objektoch budov Mestská časť Bratislava-Rača 1. etapa

1.etapa bola zrealizovaná na budove Mestského úradu Rača. Zrealizovaný rozsah stavebných prác - demontáž starých okien vrátane mreží, murárska oprava poškodeného ostenia po demontovaných oknách, dodanie a osadenie plastových okien, dodanie a osadenie žalúzií, dodanie a osadenie vnútorných a vonkajších parapetných dosiek a odvoz a likvidácia odpadu. Celkovo sa na budove úradu vymenilo 130 ks plastových okien.

Výmena okien na objektoch budov Mestská časť Bratislava-Rača 1. etapa
Výmena okien na objektoch budov Mestská časť Bratislava-Rača 1. etapa
Výmena okien na objektoch budov Mestská časť Bratislava-Rača 1. etapa