Výmena okien na objektoch budov Mestská časť Bratislava-Rača 2. etapa

2.etapa bola zrealizovaná na budove ubytovne Kadnárova patriaca pod Mestskú časť Bratislava – Rača. Zrealizovaný rozsah stavebných prác - demontáž starých okien vrátane mreží, murárska oprava poškodeného ostenia po demontovaných oknách, dodanie a osadenie plastových okien, dodanie a osadenie žalúzií, dodanie a osadenie vnútorných a vonkajších parapetných dosiek a odvoz a likvidácia odpadu. Celkovo sa na ubytovni Kadnárova vymenilo 67 ks plastových okien.

Výmena okien na objektoch budov Mestská časť Bratislava-Rača 2. etapa