Výmena okien na priestoroch internátu AOS SR

Po úspešne zrealizovanej výmene okien na stravovacom zariadení a internátoch B4 a B5 Akadémie ozbrojených síl M.R. Štefánika sme pre túto inštitúciu v dňoch 21.10.2019 až 23.12.2019 zrealizovali ďalšiu komplexnú výmenu okien a dverí na budove internátu A4. Predmetom zákazky bola demontáž pôvodných hliníkových okien, dodanie a montáž plastových zasklených stien, dverí,  balkónových zostáv a okien. Súčasťou diela bola aj demontáž a montáž vnútorných parapetných dosiek, murárske vysprávky ostenia a ekologický odvoz a likvidácia odpadu. Celkovo sa dodalo a vymenilo 128 ks plastových okien, balkónových zostáv, dverí a zasklených stien.

Výmena okien na priestoroch internátu AOS SR
Výmena okien na priestoroch internátu AOS SR
Výmena okien na priestoroch internátu AOS SR
Výmena okien na priestoroch internátu AOS SR