Výmena okien na priestoroch internátu AOS SR

Po úspešne zrealizovanej výmene okien na stravovacom zariadení a internátoch B4 a B5 Akadémie ozbrojených síl M.R. Štefánika sme pre túto inštitúciu v dňoch 21.10.2019 až 23.12.2019 zrealizovali ďalšiu komplexnú výmenu okien a dverí na budove internátu A4. Predmetom zákazky bola demontáž pôvodných hliníkových okien, dodanie a montáž plastových zasklených stien, dverí,  balkónových zostáv a okien. Súčasťou diela bola aj demontáž a montáž vnútorných parapetných dosiek, murárske vysprávky ostenia a ekologický odvoz a likvidácia odpadu. Celkovo sa dodalo a vymenilo 128 ks plastových okien, balkónových zostáv, dverí a zasklených stien.

Výmena okien na priestoroch internátu AOS SR
Výmena okien na priestoroch internátu AOS SR
Výmena okien na priestoroch internátu AOS SR
Výmena okien na priestoroch internátu AOS SR
Výmena okien na priestoroch internátu AOS SR
Výmena okien na priestoroch internátu AOS SR