Výmena okien na veľkej telocvični ZŠ Komenského

Od 12.08.2019 do 24.09.2019 sme úspešne zabezpečili výmenu pôvodných okien na budove veľkej telocvične Základnej školy v Komárne. Okrem dodania a montáže nových plastových okien sa na stavbu dodali a namontovali vonkajšie hliníkové parapety. Súčasťou diela boli aj murárske vysprávky a odvoz a likvidácia odpadu.

Výmena okien na veľkej telocvični ZŠ Komenského
Výmena okien na veľkej telocvični ZŠ Komenského
Výmena okien na veľkej telocvični ZŠ Komenského