Výmena okien na vzdelávacom zariadení vo Virte

Od 24.05.2019 do 30.05.2019 naša spoločnosť uskutočnila výmenu okien vo vzdelávacom zariadení Virt. Dielo bolo zhotovené pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Rozsah stavebných prác zahŕňal dodanie a montáž okenných doplnkov, murárske a maliarske výspravky ostení a likvidáciu stavebného odpadu.

Výmena okien na vzdelávacom zariadení vo Virte
Výmena okien na vzdelávacom zariadení vo Virte