Výmena okien v jedálni a kuchyni v DSS Senica

Od 26.09.2019 do 17.10.2019 sa naša spoločnosť podieľala na dodávke a výmene okien pre mesto Senica. Stavebné práce boli zrealizované na budove Domova sociálnych služieb pre seniorov. Celý priebeh zákazky zahŕňal demontáž pôvodných okien a osadenie nových okien, vrátane dodávky žalúzií a pri vybraných oknách boli osadené aj sieťky proti hmyzu. Súčasťou zákazky boli aj súvisiace  búracie a stavebné práce a ekologická likvidácia odpadu.

Výmena okien v jedálni a kuchyni v DSS Senica
Výmena okien v jedálni a kuchyni v DSS Senica