Výmena vstupných dverí a okien s príslušenstvom v AOS

Po troch úspešne zrealizovaných projektoch pre Akadémiu ozbrojených síl M.R.Štefánika sme mali možnosť sa zúčastniť na ďalšom projekte pre túto významnú inštitúciu. Dňa 08.06.2020 až 04.08.2020 sa realizovala výmena okien a dverí na viacerých budovách - Dielne VSB, Výstrojný sklad, Katedra B - Simulačné centrum, Internát B5. Súbor stavebných prác tvorilo aj dodanie vnútorných a vonkajších parapetov, žalúzií, murárske vysprávky ostenia a odvoz a likvidácia odpadu.

Výmena vstupných dverí a okien s príslušenstvom v AOS