Základné vlastnosti hliníkových okien

Pri rozhodovaní sa vo výbere typu okien je potrebné brať do úvahy niekoľko aspektov a základných požiadaviek, ktoré majú okná spĺňať.

Hliníkové okná

Z environmentálneho hľadiska môžeme hliník považovať za ekologický materiál, ktorý si svoje vlastnosti zachováva počas celej životnosti okien. Za najdôležitejší môžeme považovať fakt, že sú pre ľudský organizmus bezpečné, neobsahujú žiadne ťažké kovy ani nečistoty, materiál je recyklovateľný a veľmi odolný voči vysokým, či nízkym teplotám. Profil hliníkových okien je odolný voči rôznym zaťaženiam, pevný, nedeformuje sa a má prirodzene dlhú životnosť a odolnosť. Hlavnou výhodou hliníkových profilov je ich nízka hmotnosť, variabilita a stabilita, čím si najmä v stavebníctve získavajú stále väčšiu popularitu.

Hliníkové okná sú elegantné, s čistými líniami, vhodné na doplnenie modernej architektúry a zaujímavým riešením interiéru. Potenciál v oblasti dizajnu hliníkových systémov je v podstate neobmedzený. Vyrábajú sa z nich bežne všetky typy okien: otváravé, posuvné, posuvno-zdvižné, fixné, skladacie, a aj otváravo-sklopné systémy. Pevnosť hliníkového profilu zabezpečuje jeho úzku šírku, v čom spočíva markantná výhoda oproti plastovým oknám. Využívajú sa najmä na veľkoplošné a veľké pevné zasklenia. Vďaka svojim vlastnostiam sa hliníkové profily čoraz viac využívajú nie len vo verejnom stavebníctve, ale aj v súkromnom sektore. 

Farebná škála vyhotovenia hliníkových profilov zahŕňa široké spektrum farieb RAL, úpravu eloxovaním v odtieňoch čiernej, striebornej alebo bronzovej a taktiež s povrchovou úpravou imitujúcou drevo. 

Celkový podiel hliníkových okien z objemu predaja na našom trhu je približne 10%. V snahe čo najviac optimalizovať úžitkové vlastnosti okien s ohľadom na životnosť, cenu a dizajn mnohí výrobcovia v súčasnosti ponúkajú aj kombinácie niekoľkých materiálov, napríklad drevo-hliník alebo plast-hliník. 

Najväčšie výhody hliníkových okien

  • nízka hmotnosť a variabilita tvarov
  • sú bez údržbové
  • nehorľavosť a odolnosť voči násilnému vypáčeniu krídla
  • Sú 100% recyklovateľné 
  • vysoká odolnosť
  • elegantný dizajn
  • vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom
  • odolnosť a nosnosť s ohľadom na vytváranie veľkoplošných okien a presklených stien
  • neobmedzená možnosť povrchových úprav

Medzi základné nevýhody hliníkových profilov patrí najmä jeho vysoká tepelná vodivosť oproti dreveným alebo platovým oknám. Z pohľadu tepelnej ochrany ich môžeme považovať za menej efektívne. Na dosiahnutie podobných výsledkov súčiniteľu prechodu tepla ako u plastových profilov na normou požadované hodnoty je potrebné vyberať profily s vhodnými parametrami a prerušenými tepelným mostom v konštrukcii. Hliníkové profily bez prerušeného tepelného mostu sa uplatňujú najmä v interiéri, kde sa využívajú ako oddeľovacie steny, prechodové dverové zostavy a pod. 

Je dôležité spomenúť, že hliníkové okná prešli dlhým vývojom a dnes sú tepelné parametre tých najkvalitnejších okien porovnateľné s parametrami plastových okien, čo sa však premieta do vyššej obstarávacej ceny, ktorá častokrát prekračuje cenu plastových okien a môže sa podľa výrobcu a kvality profilov meniť. 

Pri rozhodovaní sa je teda potrebné nájsť kompromis medzi jednotlivými výhodami a nevýhodami. Štandardná je aj kombinácia hliníkových a plastových okien v rámci jednej stavby, kde sa na veľkoplošné okná a presklené steny s ohľadom na technickú náročnosť využíva hliníkový profil a na menšie otvory s požiadavkou na nižšie tepelné strany využívajú plastové okná. Vďaka farebným vyhotoveniam oboch materiálov je možné zladiť oba prvky do jedného tónu alebo naopak zvýrazniť rozdiely vo vyhotovení a vytvoriť tak nekonvenčné dizajnové riešenie. Výber jednotlivých doplnkov pre oba typy okien je v podstate rovnaký - žalúzie, siete a parapety sú dostupné v porovnateľnej kvalite a možnostiach vyhotovenia pre oba typy okien.