Zníženie energetickej náročnosti objektov Materskej školy Rozkvet 2024, Považská Bystrica

Dňa 21.12.2020 sme úspešne odovzdali do užívania 4 pavilóny Materskej školy v Považskej Bystrici. V rámci prác bola uskutočnená kompletná demontáž pôvodných okien na všetkých pavilónoch, dodanie a montáž nových plastových okien a dodanie a montáž doplnkov – vonkajšie a vnútorné parapety, žalúzie, murárske vysprávky ostenia. Súčasťou stavby bol aj odvoz a ekologická likvidácia vzniknutého odpadu.

 

Zníženie energetickej náročnosti objektov Materskej školy Rozkvet 2024, Považská Bystrica
Zníženie energetickej náročnosti objektov Materskej školy Rozkvet 2024, Považská Bystrica
Zníženie energetickej náročnosti objektov Materskej školy Rozkvet 2024, Považská Bystrica
Zníženie energetickej náročnosti objektov Materskej školy Rozkvet 2024, Považská Bystrica
Zníženie energetickej náročnosti objektov Materskej školy Rozkvet 2024, Považská Bystrica