Dodávka plastových okien, zasklených stien a dverí

Od 11.07.2016 do 01.09.2016 naša materská spoločnosť financovala dodanie a montáž plastových okien, dvier a zasklených stien pre mesto Púchov. Na realizácii sa podielala naša dcérska spoločnosť PRESS & BURG s.r.o. Výmena okien, dverí a zasklených stien prebehla na budove základnej školy. Súčasťou dodávky bolo aj dodanie stavebného materiálu a vykládka okien do budovy školy. V rámci výmeny okien a dverí sme zabezpečili demontáž pôvodných okien, dverí, zasklených stien a montáž nových. Na budove školy sa vymenilo 286 ks plastových okien, 7 ks zasklených stien a 7 ks dverí.
Dodávka plastových okien, zasklených stien a dverí
Dodávka plastových okien, zasklených stien a dverí