Rosenie okien

Rosenie okien môžeme považovať za komplexný problém, ktorý môže mať viac na seba nadväzujúcich príčin. Predpokladom vzniku rosenia, teda kondenzovania vlhkosti z interiéru, je teda vysoká vlhkosť vzduchu v interiéri spojená s nízkou teplotou stavebných konštrukcií. Kondenzácia vodnej pary na špalete a zasklení okna môže za pôsobenia nepriaznivých okolností spôsobiť niekoľko nepríjemných hygienických problémov, ako napríklad vznik plesní alebo zhoršenie kvality vzduchu v miestnosti. Táto problematika sa často spája práve s osádzaním plastových okien, no nie je to pravda. Rosenie okien je nezávislé na druhu prevedenia okien, rovnako, ako vzniká na plastových oknách, vzniká aj na hliníkových či drevených oknách. 

Paradoxne, množstvo rosenia okien odráža ich kvalitu v oblasti tesnenia. Moderná okná sú utesnené a nezabezpečujú tak požadovanú prirodzenú filtráciu vzduchu v miestnosti, v dôsledku čoho je vnútorné prostredie príliš vlhké. Keďže vzduch dokáže prijať len určité množstvo vodnej pary (spravidla platí, že teplý vzduch viac, studený menej), para sa vyzráža na najchladnejších plochách okien a vzniká najmä v miestach so zvýšenou vlhkosťou (v kuchyniach, kúpeľniach, spálňach, miestnostiach s rastlinami a pod.). 

Dôvod rosenia okien

Nesprávny spôsob vetrania, teda jeho absencia je jedno z hlavných príčin rosenia okien. Ako bolo spomenuté vyššie, moderné okná práve vďaka svojej vysokej tesnosti nezabezpečujú prirodzené vetranie vzduchu než okná používané v minulosti, čím sa zvyšuje potreba vetrania. Na trhu môžeme nájsť celý rad systémov zasahujúcich do prietoku vzduchu medzi ránom a krídlom okenného systému. Gealan za týmto cieľom vyvinul špeciálnu Gecco klapku, ktorá zabezpečuje prirodzenú výmenu vzduchu a funguje na princípe samoregulácie. 

Za najhorší spôsob vetrania najmä v zimných mesiacoch sa považuje používanie tzv. Ventilačky - výmena vzduchu prebieha pomaly a teplo tak uniká dlhšie. Počas dlhšej doby vetrania sa steny miestnosti ochladzujú a následne tak zvyšujú náklady na vykurovanie. Účinným pomocníkom na zistenie úrovne vlhkosti je nainštalovanie jednoduchého vlhkomeru v miestnosti. Ak je ukazovateľ v červenej časti, znamená to, že je potrebné vyvetrať. Vlhkomer sa inštaluje jednoducho, nalepením na rám okna pomocou obojstrannej lepiacej pásky a môžete si ho objednať v našich predajniach. Vyrába sa v bielej, karamelovej a v tmavohnedej farbe.

V súčasnom trende rýchlej výstavby, kedy sa predpokladá rýchle osadenie okien do hrubej stavby a následne pokračovať v prácach v interiéri. Kvalitné okná, nezávisle na použitom materiáli, sú dokonalo utesnené proti nežiadúcim únikom tepla a konzervujú tak v sebe všetku vlhkosť, ktorá vzniká pri dokončovacích procesoch na stavbe. Zateplením stavby zároveň výrazne vzrastá jeho difúzny odpor, a je nutné počítať s niekoľkoročným “schnutím” stavby do rovnovážneho stavu. Aktuálne sa čoraz viac stretávame s trendom umiestňovania okien do vonkajšieho líca stavby. Toto osadenie môže predpokladať problém kondenzácie v oblasti napojenia okna na plášť. Pokiaľ sú však okná umiestnené tak, aby bolo možné detail napojenia zatepliť, problém nevzniká. V prípade nezateplenia obvodových konštrukcií možno povedať, že čím je osadené okno bližšie k vnútornému lícu plášťa, tým je nebezpečenstvo vzniku prebytočných kondenzácií menšie. 

Počas rekonštrukcie sa spravidla osádzajú moderné okná do stavby, ktorá sa nachádza v rovnovážnom vlhkostnom stave (okrem chronicky vlhkých objektov). Problém nastáva spravidla pri osádzaní okien k vonkajšiemu lícu masívneho obvodového plášťa. Vhodnejším riešením je umiestnenie okien zhruba do polovice múru a zvonku detail napojenia zatepliť. Ak sa celý obvodový múr staršieho domu vyznačuje veľmi nízkou tepelnoizolačnou schopnosťou, je nevyhnutné izolovať celú fasádu stavby, v opačnom prípade sa na studených miestach vyzráža vodná para, do múrov tak nasiakne vlhkosť a vzniká ideálne prostredie pre vznik plesní. 

Ďalšie príčiny rosenia okien

Medzi najčastejšie príčiny rosenia okien taktiež patrí:

  • montáž žalúzií v interiéri (obmedzujú prirodzené prúdenie vzduchu popri skle)
  • nesprávne umiestnenie záclon a závesov
  • príliš široké vnútorné parapetné dosky
  • umiestnenie kvetov na vnútornej parapetnej doske
  • nátery stien so zvýšeným obsahom latexu
  • prerušovaný spôsob vykurovania najmä v zimných mesiacoch
  • odparovače vody a zvlhčovače vzduchu
  • sušenie prádla v interiéri
  • rekonštrukčné práce s mokrými procesmi (napríklad stierkovanie a pod.)
  • nepriedušné laminátové podlahy

Zisťovanie a vysvetľovanie vzniku nadmerného rosenia okien je u zákazníka v konkrétnych prípadoch citlivá záležitosť, ktorú však treba najmä z hygienického hľadiska odstrániť.