Výmena okien a dverí Klenovec

V dňoch 10.10.2016 až 02.12.2016 naša materská spoločnosť úspešne financovala výmenu okien a dverí vrátane parapetov pre Obec Klenovec. Rekonštrukciu zrealizovala naša dcérska spoločnosť PRESS & BURG Business s.r.o. Výmena okien a dverí bola uskutočnená na budove materskej školy. Hlavným dôvodom rekonštrukcie bolo zvýšenie energetickej úspornosti budovy. Súčasťou realizácie boli aj murárske práce, začistenie špaliet stavebných otvorov, omietkárske a maliarske práce. V rámci výmeny okien a dverí sme zabezpečili demontáž pôvodných okien a dverí, montáž nových a tak isto odvoz a likvidáciu odpadu, ktorý vznikol pri stavebných prácach. Na budove sa spolu vymenilo 81 okien a 12 dverí.

Výmena okien a dverí Klenovec