Výmena okien a dverí v Hronovciach

Od 22.10.2015 do 18.01.2016 naša materská spoločnosť financovala a zabezpečila kompletnú výmenu okien a dverí na budove Psychiatrickej nemocnice v Hronovciach. Počas 3-mesačnej spolupráce sme vymenili 58 ks okien a 15 ks dverí, namontovali sme 58 ks žalúzií. S kompletnou výmenou okien a dverí, spolu so stavebnými prácami sme zabezpečili aj odvoz a likvidáciu odpadu.
Výmena okien a dverí v Hronovciach
Výmena okien a dverí v Hronovciach
Výmena okien a dverí v Hronovciach