Výmena okien na administratívnej budove polície v Žiline

Od 26.10.2019 do 21.01.2020 naša spoločnosť zabezpečila výmenu pôvodných okien pre mesto Žilina. Samotná realizácia stavby prebiehala v administratívnej budove štátnej polície. Na budove objektu administratívnej budovy sa vykonal súbor stavebných prác - demontáž pôvodných drevených okien, demontáž vonkajších a vnútorných parapetných dosiek, dodanie a montáž nových plastových okien z väčšej časti spájaných do zostáv, vonkajších a vnútorných parapetných dosiek a celotieniacich žalúzií. Počas samotného priebehu realizácie boli zrealizované súvisiace búracie práce a odvoz a likvidácia stavebného odpadu. Celkovo sa vymenilo a dodalo 78 ks okien vrátane vnútorných a vonkajších parapetov a celotieniacich žalúzií.

Výmena okien na administratívnej budove polície v Žiline
Výmena okien na administratívnej budove polície v Žiline
Výmena okien na administratívnej budove polície v Žiline
Výmena okien na administratívnej budove polície v Žiline