0950 414 415

Produkty

Okná

Dvere

Terasové systémy

Garážové brány

Typ

Plastové okná

Hliníkové okná

Drevené okná

Drevo-hliníkové okná

Typ

Plastové dvere

Hliníkové dvere

Drevené dvere

Typ

HST portály

PSK portály

Harmoniky

Značka

GEALAN S8000IQ

GEALAN S9000

IGLO Light

IGLO 5

IGLO Energy

Značka

Aluprof MB-45

Aluprof MB-70

Aluprof MB-70HI

Aluprof MB-86SI

Značka

SOFTLINE-68, 78, 88

Značka

DUOLINE-68, 78, 88

Značka

GEALAN S8000IQ

GEALAN S9000

IGLO 5

IGLO Energy

Značka

Aluprof MB-45

Aluprof MB-70

Aluprof MB-70HI

Aluprof MB-86SI

Značka

SOFTLINE 68

Značka

GEALAN S9000 HST

IGLO-HS

MB-77HS/MB-77HI

DUOLINE-HS

SOFTLINE-HS

Značka

GEALAN S8000IQ PSK

GEALAN S9000 PSK

IGLO Light PSK

IGLO 5 PSK

IGLO Energy PSK

MB-70/MB-70HI PSK

DUOLINE PSK

SOFTLINE PSK

Značka

MB-86 FOLD

SOFTLINE 68

Realizácie

Realizácie

Ministerstvo obrany SR, Kutuzovove kasárne, budova č. 151 – výmena okien a vchodových dverí

Ministerstvo obrany SR, Kutuzovove kasárne, budova č. 151 – výmena okien a vchodových dverí

Dodávka a montáž okien a dverí na bytových domoch v Kostolišti

Dodávka a montáž okien a dverí na bytových domoch v Kostolišti

Výmena okien, dverí a zateplenie fasády v objekte ZŠ F.E. Scherera Piešťany, pavilón A – 1. etapa

Výmena okien, dverí a zateplenie fasády v objekte ZŠ F.E. Scherera Piešťany, pavilón A – 1. etapa

Ministerstvo obrany SR, Kutuzovove kasárne - výmena okien a vchodových dverí

Ministerstvo obrany SR, Kutuzovove kasárne - výmena okien a vchodových dverí

Dodávka a montáž horizontálnych hliníkových žalúzií

Dodávka a montáž horizontálnych hliníkových žalúzií

Výmena okenných konštrukcií telocvične v základnej škole s materskou školou Bzovík

Výmena okenných konštrukcií telocvične v základnej škole s materskou školou Bzovík

Výmena okien na budove ubytovne Kadnárova 100

Výmena okien na budove ubytovne Kadnárova 100

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Topoľčany – výmena okien

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Topoľčany – výmena okien

Výmena hliníkovej a vápencovej fasády a výmena okien na budove Jókaiho divadla v Komárne

Výmena hliníkovej a vápencovej fasády a výmena okien na budove Jókaiho divadla v Komárne

Rekonštrukcia Malokarpatského námestia 2.etapa a 3. etapa – zateplenie, úprava fasády, únikový východ z kinosály a rekonštrukcia námestia

Rekonštrukcia Malokarpatského námestia 2.etapa a 3. etapa – zateplenie, úprava fasády, únikový východ z kinosály a rekonštrukcia námestia

Výmena okien na objektoch budov Mestská časť Bratislava-Rača 2. etapa

2.etapa bola zrealizovaná na budove ubytovne Kadnárova patriaca pod Mestskú časť Bratislava – Rača.

Výmena okien a dverí na administratívnej budove Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo Zvolene

Na tejto administratívnej budove patriacej Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo Zvolene boli vymenené okenné výplne na všetkých 5tich podlažiach.

Výmena okien na budove Štátneho komorného orchestra v Žiline

Postup stavebných prác na tejto historickej budove bol rozdelený na 3. etapy.

Ministerstvo obrany SR, Vajnory - výmena okien a dverí

Pre objekt Ministerstva obrany Slovenskej republiky sme zabezpečili výmenu pôvodných kovových okien

Výmena okien a dverí pre Nemocnicu AGEL Komárno s.r.o.

Ďalší projekt úspešne odovzdaný – rekonštrukcia Oddelenia klinickej a radiačnej onkológie v nemocnici AGEL Komárno.

Výmena okien a dverí na budove Zariadenia pre seniorov – Smaragd, Hurbanovo

Výmena okien a dverí na budove Zariadenia pre seniorov – Smaragd, Hurbanovo

Rekonštrukcia centrálnej zóny – Malokarpatské námestie, 2. etapa, výmena a oprava fasádnych prvkov priestoru kina

Ďalším naším úspešne odovzdaným projektom bola rekonštrukcia priestorov kina pre mestskú časť Bratislavy – Lamač.

Zníženie energetickej náročnosti objektov Materskej školy Rozkvet 2024, Považská Bystrica

Dňa 21.12.2020 sme úspešne odovzdali do užívania 4 pavilóny Materskej školy v Považskej Bystrici.

Rekonštrukcia dusíkového hospodárstva v UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Po úspešne zrealizovanom projekte týkajúceho sa komplexnej dodávky a výmeny plastových výplní pre Univerzitnú nemocnicu v Bratislave – Geriatrické oddelenie

Výmena okien v školskej jedálni a na budove domova mládeže

Dňa 18.09.2020 sme ukončili stavebné práce pre Strednú školu sklársku v českom meste Nový Bor. Stavebné práce sa uskutočnili v školskej jedálni a v priestoroch internátu. Stavba zahŕňala demontáž pôvodných oceľových okien, montáž nových plastových okien a potrebné murárske práce.

Výmena okien na objekte Základnej školy

V dňoch od 27.07.2020 do 10.08.2020 sme úspešne zabezpečili výmenu pôvodných okien na objekte Základnej školy v českom meste Nový Bor. Súčasťou stavebných prác boli murárske a búracie práce, úpravy povrchov a ekologická likvidácia odpadu. Dodané boli aj doplnky k dielu – interiérové parapety a krytky na prekrytie exteriérových parapetov.

Výmena okien a dverí v autoservise

Ďalší projekt odovzdaný - Autoservis v Bratislave. Súčasťou výmeny okien a dverí bola aj dodávka a montáž vnútorných a vonkajších parapetných dosiek.

Kompletná rekonštrukcia okien a stien v nemocnici Podunajské Biskupice

Dňa 31.07.2020 sme Univerzitnej nemocnici v Bratislave odovzdali do užívania po komplexnej výmene okien.

Výmena vstupných dverí a okien s príslušenstvom v AOS

Po troch úspešne zrealizovaných projektoch pre Akadémiu ozbrojených síl M.R.Štefánika sme mali možnosť sa zúčastniť na ďalšom projekte.

Novostavba rodinného domu

Dňa 10.07.2020 sme na novostavbe rodinného domu dodali a namontovali antracitové okná, dvere a HS portál vrátane vnútorných a vonkajších parapetov, žalúzií a sieťok.

Domy Moravany nad Váhom

Dňa 20.07.2020 sme úspešne odovzdali do užívania 14 domov po montáži okien a dverí v projekte Rezidencia jarná v Moravanoch nad Váhom.

Dodávka a montáž hliníkovej fasády na budove VŠZP

Od 13.04.2016 naša materská spoločnosť úspešne financovala dodanie deliacich sanitárnych stien pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu

Komplexná rekonštrukcia futbalového štadióna

Dňa 02.01.2017 naša spoločnosť realizovala kompletnú rekonštrukciu futbalového štadióna v Žiari nad Hronom.

Bytový dom Piešťany

Naša spoločnosť má za sebou ďalší úspešný projekt. Realizácia projektu Bytový dom Piešťany bola rozdelená na tri etapy. Súbor vykonaných stavebných prác pozostával z dodania a výmeny plastových okien a dverí.

Bytový dom Strážske

V dňoch od 29.04.2020 do 02.06.2020 naša spoločnosť úspešne dodala a namontovala plastové okná, balkónové zostavy a vchodové plastové dvere.

Výmena okien na administratívnej budove polície v Žiline

Od 26.10.2019 do 21.01.2020 naša spoločnosť zabezpečila výmenu pôvodných okien pre mesto Žilina.

Výmena okien na priestoroch internátu AOS SR

Po úspešne zrealizovanej výmene okien na stravovacom zariadení a internátoch B4 a B5 Akadémie ozbrojených síl M.R.

Výmena okien a balkónových dverí MÚ Vrakuňa

Od 02.05.2019 do 31.05.2019 naša spoločnosť realizovala výmenu okien a balkónových dverí pre Mestskú časť Bratislavy – Vrakuňa.

Dodávka a montáž horizontálnych hliníkových žalúzií

V dňoch od 01.04.2019 do 03.04.2019 naša spoločnosť zabezpečila dodanie a montáž hliníkových a vertikálnych žalúzií.

Vybavenie interiéru žalúziami, fóliami a roletami

Od 21.12.2015 do 29.01.2016 naša spoločnosť realizovala dodanie a montáž žalúzii, fólii a roliet pre Prešovskú univerzitu.

Výmena okien na bývalej ZŠ v Trnave

Od 05.04.2019 do 05.06.2019 sa naša spoločnosť podieľala na stavebnej úprave bývalej ZŠ, kde objednávateľom diela bolo mesto Trnava.

Výmena okien na vzdelávacom zariadení vo Virte

Od 24.05.2019 do 30.05.2019 naša spoločnosť uskutočnila výmenu okien vo vzdelávacom zariadení Virt.

Výmena okien na Materskej škole Kukučínova

V dňoch od 21.10.2019 do 20.12.2019 sme zrealizovali výmenu pôvodných okien a dverí pre mesto Vranov nad Topľou.

Dodávka a montáž plastových okien a dverí s montážou parapetov

Od 25.11.2016 do 21.12.2016 naša spoločnosť realizovala dodanie a montáž okien, dverí na budove Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

Dodávka plastových okien, zasklených stien a dverí

Od 11.07.2016 do 01.09.2016 naša spoločnosť realizovala dodanie a montáž plastových okien, dverí a zasklených stien pre mesto Púchov.

Výmena okien a dverí na budove telocvične

Od 12.02.2019 do 15.03.2019 naša spoločnosť zrealizovala pre Centrum sociálnych služieb EDEN výmenu okien a dverí na budove telocvične.

Výmena okien a dverí na internáte B4 a B5

Od 24.01.2019 do 11.02.2019 sa naša spoločnosť podieľala na zabezpečení výmeny okien a dverí na internátoch Akadémie ozbrojených síl SR.

Výmena okien a dverí na telocvični v Komárne

V dňoch od 17.07.2019 do 14.10.2019 naša spoločnosť zrealizovala komplexnú výmenu okien a dverí na budove veľkej a malej telocvične Základnej školy Požiarnická Košice.

Výmena okien a príslušenstva v KJB

Od 15.10.2018 do 09.11.2018 naša spoločnosť úspešne zrealizovala komplexnú výmenu okien pre Akadémiu ozbrojených síl M.R. Štefánika.

Výmena okien na veľkej telocvični ZŠ Komenského

Od 12.08.2019 do 24.09.2019 sme úspešne zabezpečili výmenu pôvodných okien na budove veľkej telocvične Základnej školy v Komárne.

Výmena okien-Rimavská Sobota

Od 28.09.2015 do 28.10.2015 naša spoločnosť zrealizovala výmenu okien pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu v Rimavskej Sobote

Výmena okien v jedálni a kuchyni v DSS Senica

Od 26.09.2019 do 17.10.2019 naša spoločnosť realizovala výmene okien pre mesto Senica.

Dodanie a montáž schodiskovej plošiny

Od 01.06.2016 do 15.07.2016 sme úspešne zrealizovali montáž schodiskovú plošinu do priestorov vstupného schodiska.

Výmena okien a dverí Klenovec

V dňoch 10.10.2016 až 02.12.2016 zrealizovala výmenu okien a dverí vrátane parapetov pre Obec Klenovec.

Výmena okien a dverí v Hronovciach

Od 22.10.2015 do 18.01.2016 sme zabezpečili kompletnú výmenu okien a dverí na budove Psychiatrickej nemocnice.

Výstavba Píniová alej Malacky

Začiatkom roka 2017 sme sa úspešne zapojili do výstavby projektu s názvom "Píniová alej" - v dotyku s prírodou.

 

Product

Kontaktujte nás

Meno: *

Email: *

Vaša správa: *

Polia označené * sú povinné